Her går vi igenom ditt spørreskjema og intervju ( Stayer sender dette til deg når du avtaler startmøte sammen med målsettingsdokument og kontrakt ) , vi tester styrke og mobilitet. Ikke minst blir du kjent med filosfi og grunntanker til Stayer Training Systems.

 

Helt enkelt går vi igenom forutsettingene for deg som utøver