August 27, 2018

Min konklusion:

Bruk Metrics i TP aktivt!

Et gott verktøy før mig som coach er at se hur du som utøver har reagert på øktene, hur du har det mm. 

Metrics i TP er da ett meget gott verktøy at bruke. Det er alltså ikke bara TSS - training stress score som har verdi ifht ana...

Please reload

 

David Broo

Stayer Coaching Group AS

+4792404081

david@stayercoach.no

www.stayercoach.no

©2018 by Stayer Coaching Group AS. Proudly created with Wix.com