August 27, 2018

Min konklusion:

Bruk Metrics i TP aktivt!

Et gott verktøy før mig som coach er at se hur du som utøver har reagert på øktene, hur du har det mm. 

Metrics i TP er da ett meget gott verktøy at bruke. Det er alltså ikke bara TSS - training stress score som har verdi ifht ana...

August 27, 2018

Orsaken till att du skall teste er dig før att du skall kunna trigge rett egenskaper og effekter i din kropp. At du skall vite hvor det er mest effektivt før dig at trene. At du skall se progresjon over tiden du trener. At du skall vite hvor du mest effektivt restituer...

Please reload

 

David Broo

Stayer Coaching Group AS

+4792404081

david@stayercoach.no

www.stayercoach.no

©2018 by Stayer Coaching Group AS. Proudly created with Wix.com